Słupki

słupki ogrodzeniowe

Słupki ogrodzeniowe nie wydają się najważniejszym elementem ogrodzenia, szczególnie jeśli chodzi o jego odbiór estetyczny, pamiętajmy że dla jego trwałości, wytrzymałości, podatności na szkody ze strony wandali i wichur itp. Słupki ogrodzeniowe mają znaczenie zasadnicze. Słupki, niezależnie od rodzaju, są tym elementem ogrodzenia, który odpowiada za jego stabliność, poprzez mocowanie zasadniczych elementów grodzących do podłoża. To dzięki słupkom możliwe jest prawidłowe napięcie siatki, ustawienie i utrzymanie pozycji przęseł ogrodzenia systemowego. Słupki ogrodzeniowe możemy, zależnie od materiału z którego są wykonane, podzielić na kilka podstawowych grup: słupki betonowe i słupki murowane, słupki ogrodzeniowe metalowe i słupki ogrodzeniowe drewniane.