Kategorie

PROGRAMOWANIE PILOTA

 

I SPOSÓB
- Naciskamy przycisk na radioodbiorniku i trzymamy, aż zapali się dioda światłem ciągłym.
- Naciskamy dowolny przycisk na pilocie SMILO. Po wczytaniu pilota dioda mrugnie 3 razy. Radioodbiornik jest w stanie czuwania
przez kolejne 8 s, i czeka na wczytanie kolejnych pilotów.


Radioodbiornik SMXI jest dwukanałowy i standardowo przypisze:
1 KANAŁ - 1 przycisk na pilocie
2 KANAŁ - 2 przycisk na pilocie

II SPOSÓB
- Naciskamy krótko przycisk na radioodbiorniku, dioda mrugnie raz ( jeżeli chcemy wybrać drugi kanał, naciskamy krotko dwa razy ),
naciskamy żądany przycisk w pilocie obsługujący siłownik, aż dioda na radiu mrugnie trzy razy - pilot jest wczytany na żądanym kanale i przycisk, który chcemy.
- Dioda mrugnie raz potwierdzając otrzymany sygnał, oraz pięć
razy potwierdzając wczytany przycisk.
- Radioodbiornik jest w stanie czuwania przez kolejne 8 s, i czeka na wczytanie kolejnych pilotów.