Piloty firmy FAAC (droga radiowa FIX)


[Obrazek: fix.jpg]

1. Wpisywanie nowego pilota
- Zdjąć jumper J1 (czerwona zworka)
- nacisnąć i trzymać przycisk LEARN (mały czerwony switch)
- założyć jumper (trzymając cały czas wciśnięty przycisk LEARN)
- po zaświeceniu diody LED puścić przycisk LEARN
- nacisnąć przycisk pilota który będzie służył do obsługi kanału „1”
- gdy radio odbierze sygnał z pilota dioda LED zgaśnie
- wtedy należy nacisnąć ponownie ten sam przycisk pilota.
- Jeżeli radio zarejestruje pilota, dioda LED zapali się na 1 sekundę (mignie).
- przejdź do punktu 2.

* jeżeli nie chcemy programować przycisku dla kanału „2” to należy zdjąć i ponownie założyć jumper J1
kończąc w ten sposób programowanie lub tylko nacisnąć przycisk LEARN i w ten sam sposób wpisywać
kolejne piloty. Na koniec programowania wszystkich pilotów trzeba zawsze pamiętać o zdjęciu
na chwilę i założeniu zworki (jumper'a J1)


2. Po prawidłowym wpisaniu kanału „1” :
- naciskamy (1 raz) drugi przycisk na tym samym pilocie, (ten który będzie służył do obsługi kanału „2”
- dioda LED zapali się na 1 sek. (mignie)
- zdjąć i ponownie założyć jumper J1 kończąc programowanie lub nacisnąć przycisk LEARN i w ten sam sposób wpisywać
kolejne piloty. Na koniec programowania zejmujemy i zakładamy zworę (jumper J1)

* jeżeli chcemy korzystać wyłącznie z kanału „2” dla danego pilota to należy ten sam przycisk pilota zastosować
do rejestracji kanału „1” i „2", wówczas na wybrany przycisk pilota reagował będzie tylko kanał „2”


3. Kasowanie pilotów
- należy zdjąć jumper J1
- nacisnąć i trzymać przycisk LEARN
- trzymając przycisk LEARN założyć jumper J1
- trzymać cały czas przycisk LEARN (ok. 10 sekund) do chwili zgaśnięcia diody LED-K1
- puścić przycisk LEARN.

Radioodbiorniki FIX:

[Obrazek: radio_fix.jpg]